Počítačové siete

Software:

Linux/Windows

Popis:

Cieľom kurzu je poskytnúť základné vedomosti o počítačových sieťach vo všeobecnosti. Poskytnúť ucelený obraz o logickej a fyzickej štruktúre počítačovej siete, protokoloch, ktoré sa v počítačových sieťach používajú.

Predpoklad:

základná orientácia vo Windows/Linux

Osnova kurzu:

Počítačové siete
  • základné oboznámenie sa s počítačovými sieťami – charakteristika, význam, použitie a typy sieti z hľadiska pripojenia užívateľov.
  • základné rozdelenie sieti –topológia sieti, typy sieti z hľadiska využitia
  • prepojenie sieti – sieťový adaptér, fyzické prepojenie sieti,typy káblov používané na fyzické prepojenie, sieťové technológie
  • základné pojmy – domény, užívateľské kontá, užívateľské práva, povolenia
  • rozširovanie sieti – opakovače, HUB-y, Bridges – mosty, Switch, Router typy sieťových protokolov – rozdelenie, charakteristika a vlastnosti, diagnostické utilities, IP adresy, Host names, Net Bios names, statické IP mapovanie


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha