Programovanie pod Linuxom

Software:

Linux, Eclipse IDE/NetBeans IDE, shell, textový editor

Popis:

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s programovacím technikami v linuxe a celou škálou podporných prostriedkov v operačnom systéme linux. Preberajú sa základné knižnice, ktoré zapuzdrujú prácu s pamäťou, procesmi, vláknami ai. Zoznámime sa so základnými vývojovými a ladiacimi prostriedkami. Programovacie techniky sa demonštrujú v programovacom jazyku C.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Programovanie pod Linuxom
  • Úvod do programovania pod Linuxom
  • Prostredie operačného systému Linux (SuSE Linux)
  • Vývojové nástroje v prostredí Linux
  • Knižnice na prácu so súbormi
  • Odlaďovanie
  • Vlákna
  • Komunikácia medzi procesmi
  • Využívanie Pipes
  • Procesy a signály
  • Zdieľaná pamäť


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha