C – základy programovania

Software:

Windows/Linux, NetBeans IDE/Eclipse IDE

Popis:

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s programovaním v programovacom jazyku C. Preberajú sa základné všeobecné programovacie techniky mapované na jazyk C. Výučba prebieha v grafickom prostredí Eclipse, čo značne uľahčuje pochopenie preberanej problematiky. Kurz je určený začiatočníkom, ktorý sa skúsiť svet programovania. Kurz sa zaoberá väčšinou štruktúrovaným programovaním, na záver poukazuje na výhody objektovo orientovaného programovania.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

C
 • Vývojové prostredie Eclipse
 • Premenné, priradenia, konštanty a operátory
 • Vetvenie programu: podmienky, prepínače, operátor čiarky
 • Cykly
 • Typová konverzia, platnosti premenných
 • Direktívy
 • Pointery
 • Reťazce
 • Polia, štruktúry
 • Procedúry, funkcie
 • Vstup a výstup zo/do súboru
 • Dôležité triedy: math.h, iostream.h, conio.h, stdio.h, stdlib.h, string.h
 • Enumerátory
 • Dynamická alokácia premennej, poľa, štruktúry
 • Základy objektovo orientovaného programovania -Inštancia (konštruktory, deštruktory)


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha