Microsoft Word – úroveň C (tabuľky)

Software:

MS Windows XP, MS Word XP

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov pracovať s tabuľkami v textovom procesore MS Word. Absolvent je schopný vytvoriť vo Worde akúkoľvek tabuľku, čím sa rozšíri jeho potenciál pri tvorbe dokumentov.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

  • Textový procesor – Word
  • vytvorenie tabuľky – vloženie tabuľky a návrh tabuľky
  • zadávanie obsahu – zásady písania do buniek
  • úprava vytvorenej tabuľky – vložiť, odstrániť a vybrať stĺpce, riadky a bunky
  • formátovanie tabuľky – automatický formát, štýl čiary, hrúbka čiary, farba orámovania, farba tieňovania
  • zlúčiť alebo rozdeliť bunky, zarovnanie obsahu, rovnomerné rozmiestnenie, zmeniť smer textu
  • výpočty – základné matematické operácie a funkcie
  • vlastnosti tabuľky: veľkosť, zarovnanie, obtekanie textu, orámovanie a podfarbenie


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha