Microsoft Excel – grafy

Software:

MS Windows XP, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov postupy vytvárania grafov z tabuliek vytvorených v Exceli. Absolvent je schopný vytvárať grafy z tabuliek, meniť vlastnosti výsledného grafu.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel – grafy
  • vytvorenie grafu – sprievodca grafom, typ, zdrojové údaje, možnosti a umiestnenie grafu
  • formátovanie grafu – možnosti formátov (podľa objektu)
  • formáty objektov – plocha, zobrazovaná oblasť, steny, rady údajov, menovky, mriežka, osi, názvy, legenda a tabuľka údajov
  • úprava vloženého grafu – 3D zobrazenie, pridať údaje
  • pridať trendovú čiaru – typ trendu a regresie, prognózy
  • tlač – samotný graf, graf s tabuľkou, nastavenia tlače


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha