Microsoft Excel – štatistiky

Software:

MS Windows XP, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov používať štatistickú analýzu nad dátami v Exceli. Absolvent je schopný samostatne vytvárať štatistické analýzy nad dátami v Exceli.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel – štatistiky
  • základné štatistické pojmy
  • popisné a poradové štatistiky
  • lineárna závislosť náhodných premenných
  • testovanie štatistických hypotéz
  • analýza časových radov
  • analýza rozptylu
  • využitie štatistických funkcií Excelu


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha