Emocionálna inteligencia

Obsah kurzu:

 • emócie, ich význam
 • zadefinovanie emocionálnej inteligencie, jej význam v praxi
 • 5 zložiek emocionálnej inteligencie:
  1. sebauvedomovanie – schopnosť poznať vlastné duševné pochody, stavy, orientovať sa v nich, schopnosť využiť intuíciu
  2. sebaovládanie – schopnosť zvládať okamžité impulzy, emócie
  3. sebamotivácia – schopnosť motivácie k vyšším cieľom
  4. empatia – schopnosť uvedomiť si pocity druhých ľudí
  5. obratnosť v spoločenskom styku, flexibilita – schopnosť vytvárať
 • pozitívne medziľudské vzťahy
 • vzájomné prepojenie piatich zložiek EQ
 • emocionálne kompetencie
 • rozvoj osobných kompetencií
 • testy
 • praktické cvičenia


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha