Windows 7 – nasadenie a správa

Software:


Popis:


Predpoklad:


Osnova kurzu:

 • Praktické znalosti potrebné na nasadenie, podporu a správu Windows 7
 • Automatizácia a prispôsobovanie inštalácie Windows 7
 • Konfigurácia ovládačov hardvéru
 • Konfigurácia protokolu TCP/IP a zdieľanie súborov na prácu na sieti
 • Bezpečnostné rozšírenie BitLocker, konfigurácia firewallu so zabezpečením Windows Deffender
 • Nástroje riadenia užívateľských účtov
 • Riešenie problémov počas spúšťania, zálohovanie a obnova systému
 • Konfigurácia užívateľských prostredí a profilov a konfigurácia vzdialených pripojení
 • Inštalácia
 • Správa ovládačov a služieb vo Windows 7
 • Správa diskov
 • Proces spúšťania systému
 • BitLocker, User Account Control, Windows Defender
 • Windows Defender
 • Nastavenie siete TCP/IP
 • Zdieľanie súborov a tlačiarní
 • Nastavenie užívateľských prostredí
 • Windows 7 v doménovom prostredí
 • Monitorovanie výkonu a plánovanie úloh
 • Vzdialené pripojenie
 • Internet Explorer


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha