Efektívna manažérska komunikácia

Obsah kurzu:

  • poznanie a aplikácia filozofie moderného manažérskeho riadenia a vedenia
  • východiská komunikácie ako sociálneho fenoménu
  • význam vecnej a vzťahovej rovine v manažérskej komunikácii
  • zásady efektívneho prenosu informácií
  • využívanie prvkov verbálneho a neverbálneho prejavu
  • význam aktívneho počúvania v komunikácii
  • význam pozitívneho I. dojmu v komunikácii


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha