Základy práce s MS Windows, internet

Software:

Windows XP (Microsoft), Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome

Popis:

Účastník sa má naučiť efektívne pracovať s počítačom, elektronickou poštou a internetovým prehliadačom. Absolvent je zručný a spôsobilý na prácu s PC (operačný systém Windows), vie efektívne využívať internet a elektronickú poštu pri práci. Možnosť uplatnenia v najrôznejších oblastiach a odvetviach, v štátnej správe i v súkromnej sfére najmä v administratívnych sekciách (vedenie kancelárie, asistent, administratívny pracovník, sekretárka).

Predpoklad:

Žiadne znalosti výpočtovej techniky

Osnova kurzu:

Základné časti počítača
 • definícia osobného počítača, jeho využitie a hardware
Práca s operačným systémom Windows
 • MS Windows – pracovná plocha, okná, ikony
 • prehľad používateľských programov OS
 • práca s programami – Kalkulačka, Poznámkový blok a Skicár
 • práca so súborom: uloženie a otvorenie súboru, premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie
 • práca s priečinkom: vytvorenie priečinku, adresárová štruktúra premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie
Internet a elektronická pošta
 • úvod do počítačových sietí a internetu
 • Internet – sieťové služby
 • základy práce s prehliadačom (zadávanie url, späť, dopredu, stop, obnov)
 • služba www – navigácia po www stránke, práca s odkazmi, otvorenie odkazu v novom okne, stiahnutie informácií z www stránky na disk (text, obrázky, zvuky, video)
 • vyhľadávanie informácií na internete, užitočné www stránky v rámci Slovenska a Čiech
 • pridávanie www stránok do obľúbených položiek, ich organizácia
 • elektronická pošta (e-mail) – princíp fungovania, registrácia, vytvorenie správy, prijatie správy, odpoveď na správu, preposielanie správy, pripojenie súboru k správe
 • zriadenie si vlastnej e-mailovej schránky


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha