MVC frameworks – Jakarta Struts, Java Server Faces

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE, Jakarta Struts, Java Server Faces, Struts, JSF

Popis:


Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Jakarta Struts
 • Úvod do MVC (Model View Controller) a Jakarta Struts
 • Architektúra Jakarta Struts
 • Inštalácia a konfigurácia Jakarta Struts
 • Implementácia a integrácia MVC do Java webových aplikácií na báze servletov a JSP
JSF (Java Server Faces)
 • Úvod do JSF (Java Server Faces)
 • Architektúra JSF
 • Inštalácia a konfigurácia JSF
 • Princíp MVC pri JSF
 • UI komponenty a knižnica tagov JSF
 • Navigácia pomocou JSF
 • Spracovanie udalostí
 • Validácia
Servlety a JSP (Java Server Pages)
 • Úvod do Java servletov
 • Prepojenie business logiky a prezentačnej logiky aplikácie za pomoci serveltov
 • Rozhranie Servlet
 • Request-Response (ServletRequest, ServletResponse)
 • Úvod do JSP (Java Server Pages)
 • JSP vs. Servlety
 • Využitie JSP pri Jakarta Struts a JSF


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha