JAVA web programovanie I.

Software:

Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE

Popis:

Programovací jazyk JAVA je silným nástrojom pre vývoj robustných internet/intranet aplikácií. Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov programovacím technikám potrebným pre webové programovanie pomocou Javy. Preberá sa architektúra klient-server a JAVA technológie, ktoré sa pri tejto architektúre využívajú.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Inštalácie, konfigurácia, Úvod do webového programovania
 • Inštalácia a konfigurácia Tomcat.
 • Konfigurácia vývojového prostredia.
Klient-server technológie, servlety a JSP (Java Server Pages)
 • Klient-server architektúra.
 • Webový server a web kontajner.
 • Úvod do Java servletov.
 • Prepojenie business logiky a prezentačnej logiky aplikácie za pomoci servletov.
 • Rozhranie Servlet.
 • Request – Response (ServletRequest, ServletResponse).
 • Úvod do JSP (Java Server Pages).
 • JSP vs. Servlety.
JSP (Java Server Pages) v detailoch
 • Štruktúra JSP.
 • Platnosť JSP v rámci webovej aplikácie.
 • JSP tagy, JSP a Java kód.
Konfigurácia webového kontajnera Tomcat
 • Deployment deskriptor, WAR.
 • Filtre a listenery.
 • Architektúra riešenia bezpečnosti Tomcat.
 • Konfigurácia Tomcat z hľadiska prístupových práv.
 • Prepojenie s webovou aplikáciou.
Databázové rozhranie v JAVE
 • Stručný úvod do SQL.
 • Pripojenie na databázu – rozhranie JDBC.
 • Spracovanie dát nad databázou – INSERT / UPDATE / REMOVE
MVC (Model View Controller) framework Jakarta Struts
 • Dôvody použitia MVC pri webových aplikáciách.
 • Úvod do MVC (Model View Controller) a Jakarta Struts
 • Architektúra Jakarta Struts
 • Inštalácia a konfigurácia Jakarta Struts
 • Validácia vstupných formulárov.
 • Internacionalizácia.
 • Java Beans – prepojenie JSP a Java kódu.
 • Implementácia a integrácia MVC do Java webových aplikácií na báze JSP.
Kompletný príklad webovej aplikácie


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha