Windows XP – úroveň B

Software:

MS Windows XP

Popis:

Cieľom kurzu je poskytnúť komplexný pohľad na OS Windows XP. Počas kurzu sa pozrieme hlbšie do operačného systému Windows XP – inštalácia, nastavenia a konfigurácia. Kurz je určený pre tým, ktorí chcú detailne poznať OS Windows XP. Absolvent získa komplexný obraz o OS Windows XP, je schopný ho nainštalovať a kompletne nakonfigurovať aj v sieťovom prostredí.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

  • základné oboznámenie sa s operačným systémom
  • verzie operačného systému – použitie, minimálne požiadavky
  • inštalácia MS Windows XP – príprava, identifikácia minimálnych požiadaviek, možnosti disku
  • práca v MS Windows XP – pridanie softwaru alebo hardwaru
  • individuálne nastavenia – prispôsobenie jednoduchých nastavení
  • prvky ovládacieho panela
  • správa systému
  • pripojenie k sieti, sieťové možnosti MS Windows XP
  • upgrade Windows XP


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha