JAVA pre mobilné zariadenia

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE

Popis:

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s programovaním mobilných zariadení na platforme JAVA 2 ME (Micro Edition). Najväčšou skupinou zariadení sú mobilné telefóny s podporou platformy JAVA a PDA zariadenia (Personal desktop assistent). Detailne sa preberajú programovacie techniky špecifické pre túto platformu, základné balíčky funkcií, grafické rozhranie a spôsob nasadenia vytvoreného programu. Výučba prebieha vo vývojovom prostredí NetBeans, ktoré umožňuje graficky modelovať mobilnú aplikáciu.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Java pre mobilné zariadenia
  • Architektúry J2ME
  • Midlety – Štruktúra a nasadenie J2ME aplikácie
  • Grafické používateľské rozhranie
  • Vysokoúrovňové rozhrania
  • Nízkoúrovňové rozhrania
  • J2ME a siete
  • Súborový systém
  • Praktické príklady


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha