‘Rhapsody in C++’ – základné užívateľské školenie k designovaciemu nástroju

Software:

Rhapsody,MS Visual Studio

Popis:

Účastníci školenia sa naučia pracovať s designovacím nástrojom Rhapsody. Na jednoduchých prípadových štúdiach si vyskúšajú, ako postupovať celým životným cyklom vývoja softvéru: od zberu požiadavok, cez modelovanie, generovanie kódu, implementáciu a debuggovanie, až po generovanie dokumentácie a testovanie.Dozvedia sa, čo je komponenta, konfigurácia, properties a pod.Vyskúšajú si testovanie aplikácie v animačnom móde.Okrajovo sa tiež vysvetli Rhapsody framework (proprietárne hierarchie tried, a kontajnerové typy, ktoré sa používajú pri generovaní C++ kódu z modelu).

Predpoklad:

Účastníci by mali rozumieť  objektovo-orientovaným princípom pri tvorbe softvéru, vyžaduje sa základná znalosť UML a C++.

Profil:


Osnova kurzu:

Prierez UML
 • prehľad jednotlivých typov diagramov v UML2.0 (táto časť bude zaradená len ako zopakovanie UML notácie) Triviálny príklad, ako použiť rôzne typy diagramov pri designovaní aplikácie.
Úvod do Rhapsody
 • Na čo je tento nástroj určený ?
 • Prehľad verzií, licenčná politika, pozícia na trhu, cieĺové aplikácie.
Rhapsody – Basic
 • Cvičenie 1: “Hello World”
 • Rhapsody framework
 • Hierarchia vlastností (properties)
 • Debuggovanie aplikácie na úrovni designu, animačný mód
 • Cvičenie 2 : “Countdown”
 • Teória: Harellove stavové diagramy
 • Cvičenie 3 : “Dishwasher”
 • Vytvorenie jednoduchého testovacieho skriptu
 • Udalosti a ich spracovanie
 • Teória: agregácia, asociácia, kompozícia, štrukturovaná trieda
Komplexná prípadová štúdia: „CashRegister“
 • Zber požiadavok
 • Prípady použitia (Use cases)
 • Hyperlinky
 • Rozčlenenie aplikácie do balíkov
 • Porty, interfejsy, behaviorálne porty
 • Kontajnerové triedy v Rhapsody (OMList, OMCollection, OMMap,…)
 • Spracovanie udalostí, primitívne operácie
Rhapsody – Advanced
 • Koncepty na tímovú spoluprácu, podpora configuračného managementu
 • Použitie Visual Basic Agenta
 • Generovanie dokumentácie s Rhapsody ReporterPlus


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha