Vyjednávanie a argumentácia

Obsah kurzu:

  • prednáškovo-tréningový program orientovaný na vedomosti a zručnosti obchodných zástupcov vykonávajúcich prípravu a realizáciu obchodu a rokovaní v konkurenčnom prostredí trhovej ekonomiky
  • príprava na obchodné rokovanie
  • umenie prvého dojmu v obchodnom rokovaní
  • analýza potrieb
  • vypracovanie obchodnej, resp. odbornej argumentácie
  • stratégia a technika vedenia obchodného rokovania
  • prekonávanie námietok
  • asertívna filozofia
  • uzatvorenie zmluvy


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha