Microsoft Word – úroveň D (hromadná korešpondencia)

Software:

MS Windows XP, MS Word, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov efektívne pracovať využívať MS Word a MS Excel pri práci s hromadnou korešpondenciou. Absolvent je schopný využívať MS Word a MS Excel pri práci s hromadnou korešpondenciou.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

  • hromadná korešpondencia
  • hromadná korešpondencia v kancelárii, charakteristika a popis problémov
  • dokument hromadnej korešpondencie (formulárový list, štítky, obálky, katalóg)
  • prepojenie dokumentu na databázu (MS Word, MS Excel)
  • zlučovanie položiek databázy s dokumentom hromadnej korešpondencie
  • vytváranie kritérií pre zlučované dáta
  • jednoduché úpravy, napĺňanie databázy, vytvorenie databázy MS Word pomocou pomocníka hromadnej korešpondencie
  • problémy pri práci s hromadnou korešpondenciou


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha