JAVA a XML, XSLT

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE

Popis:

Cieľom kurzu je poskytnúť úvod do dnes často skloňovanej problematiky XML. Vysvetľujú sa výhody popisného jazyka XML a JAVA nástroje, ktoré umožňujú prácu XML. Postupne sa preberajú základné typy XML parserov: SAX a DOM. Poslucháčom sa vysvetľujú možnosti transformačného jazyka XSLT pri transformácii XML dát a spôsob riadenia transformácie pomocou Javy.

Predpoklad:

Orientácia vo Windows XP/Linux, vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. Výhodou je znalosť vývojového prostredia NetBeans/Eclipse.

Osnova kurzu:

JAVA a XML – Spolupráca XML a JAVA, úvod do XSLT
  • Všeobecný úvod do XML
  • Popis XML, tvorba veľmi jednoduchých XML dokumentov
  • Java a XML – úvodné pojmy
  • XML parsery
  • Document Object Model (DOM) – stromovo orientovaný spôsob reprezentácie XML. Príklady na používanie DOM
  • SAX – udalostne orientovaná reprezentácia XML. Príklady na používanie SAX
  • Všeobecný úvod do XSLT
  • XSLT – transformácia XML dokumentov


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha