Time manažment

Obsah kurzu:

 • riadenie času
 • ciele a čas
 • analýzy strát času, zlodeji času, prevencia.
 • plánovanie v čase – optimalizácia časového harmonogramu
 • rozhodovanie o čase
 • organizovanie času
 • kontrola času
 • komunikácia a čas
 • analýza kapitálu osobného času
 • čas v praxi manažéra
 • pracovné rokovania, pracovné porady
 • priority
 • delegovanie


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha