Spring framework

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE

Popis:

Cieľom školenia je na praktických príkladoch oboznámiť poslucháčov s výhodami využitiach Spring pri vytváraní komplexných webových aplikácií. Počas školenia sa krok za krokom vysvetľujú jednotlivé web technológie a ich implementácia v Spring.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Spring framework
 • spring intro – prečo Spring ?
 • obrat v kontrole nad aplikáciou a AOP
 • podpora databázy – Spring JDBC, integrácia s Hibernate
 • správa transakcií a zdrojov
 • vzdialený prístup na web komponenty (lightweight remoting)- hessian, burlap, Spring HTTP invoker, podpora web services, RMI
 • podpora služieb – JNDI, odosielanie emailov, úlohy
 • plánovanie (scheduling), JMS (Java Messaging System)
 • Spring and EJB (Enterprise Java Beans)
 • Spring MVC (Model View Controller)
 • prezentačná vrstva Spring frameworku – technológie zobrazovania obsahu
 • integrácia Spring a Struts, JSF (Java Server Faces)
 • bezpečnosť vo Spring – Acegi – úvod do bezpezpečnosti (vzhľadom k tomu, že toto je rozsiahla téma, v prípade záujmu môžeme predĺžiť školenie o jeden deň)
 • existujúce alternatívy k Spring


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha