Riešenie problémových situácii a zvládanie manipulácie

Obsah kurzu:

1.deň

Časť I:

 • konflikt
 • zdroje konfliktov na pracovisku

Časť II:

 • cyklus rozvoja konfliktu
 • deväť klasických vývojových stupňov konfliktu

Časť III:

 • emócie v konflikte
 • iritátory- formulácie, ktoré roztáčajú konfliktnú špirálu
2.deň

Časť IV:

 • stratégie riešenia konfliktov
 • situačné cvičenia

Časť V:

 • direktívne a nedirektívne postupy
 • direktívne postupy manažéra v prípade konfliktov medzi zamestnancami
 • nástroje nedirektívneho postupu

Časť VI:

 • prevencia subjektívneho vnímania záťaže
 • nácvik relaxačných techník
 • záverečný písomný test


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha