ORACLE 10g – databáza a PL/SQL

Software:

Oracle 10g Database, Windows XP

Popis:


Predpoklad:


Osnova kurzu:

Teoretický úvod do architektúry Oracle DB
 • Architektúra
 • Inštalácia databázy
Konfigurácia databázy (konfiguračné prostredie)
 • Oboznámenie sa s konfiguračným prostredím
 • Vytváranie používateľov
 • Manažment databázy – import/export, dump
 • Sledovanie behu DB
 • Ďalšie nástroje konfiguračného prostredia
Návrh a správa databáz
 • Entitno-relačný model
 • Návrh databáz
 • Relácie medzi tabuľkami
 • Spôsob vytvárania DB v Oracle konfiguračnom prostredí
 • Definovanie relácií medzi tabuľkami
 • Správa databáz a ich tabuliek
PLSQL
 • Základná charakteristika jazyka
 • Príkazy jazyka PLSQL
 • Vytváranie štruktúry DB pomocou PLSQL
 • Vytváranie a modifikovanie obsahu DB pomocou PLSQL
 • Špecifiká PLSQL
 • Praktické použitie PLSQL (príklady)


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha