Windows Advanced Scripting and PowerShell

Software:


Popis:


Predpoklad:


Osnova kurzu:

Prehľad možností skriptovanie vo Windows
 • Tradičný príkazový riadok
 • Externé rozšírenie
 • WSH a WMI
Základný pohyb v prostredí PowerShell
 • Spustenie a východiskové nastavenia
 • Commandlety
 • Ukladanie a spustenie vlastných skriptov
 • Použitie nápovedy
Tok dát v skripte
 • Princíp a použitie rúry
 • Vstup dát
 • Formátovanie výstupu dát
 • Riadiace premenné a operátory
Základná konštrukcia jazyka
 • Podmienky
 • Cykly
 • Bloky
 • Funkcie
Objekty a platforma .NET
 • Pokročilé vlastnosti objektov
 • .NET Framework do detailu
 • Spracovanie textov
 • Objektová rúra
Pokročilé techniky
 • Regulárne výrazy a ich využitie
 • Spracovanie chybových stavov
 • Práca s formátom XM
Administrácia operačného systému
 • Čítanie, triedenie a záznam log
 • Interaktívne ovládanie operačného systému
 • Sledovanie v reálnom čase
Práca s objektmi PS
 • Súborový systém
 • Databáza Registry
 • Úložisko certifikáto
Použitie tradičných rozhraní a technológií
 • Nadväzujeme spoluprácu COM
 • Súžitie so svetom WSH
 • Technológia WMI v prostredí PowerShellu
Pokročilá administrácia
 • Ovládanie vzdialených strojov
 • Plánované a automatizované úlohy
 • Správa serveru MS Exchange 2007
Ostatné technológie vo Window
 • Windows Remote Management
 • Konzola WMIC
 • WSH a jazyky Perl, Python a Ruby
 • LogParser


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha