Outdoor training klasic

Obsah kurzu:

Charakteristika tohto outdooru je vzdelávanie zážitkom, za účelom efektívnejšieho výkonu, zmeny osobnostného postoja.
Dôležitým faktorom je získaná skúsenosť, reflexia sebapoznania a následný prenos poznatkov do bežného života alebo pracovnej praxe.
Táto forma pomáha pri:

  • prehĺbení tímovej spolupráce a komunikácie
  • budovaní a upevňovaní vzťahov vo firme
  • väčšom prehľade o schopnostiach, vlastnostiach a potenciálu jednotlivcov
  • odhalení prirodzených vodcovských osobností so schopnosťami viesť skupinu v záťažových situáciách
  • motivácii pre ďalšiu prácu, pripravenosť firmy na nové projekty, úlohy alebo iné zmeny vo firme


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha