Inovácia štruktúry portfólia školení

Vzhľadom na rozšírenie požiadaviek inovujeme štruktúru školení, aby sme sa priblížili ku klientovi.